Liên Hệ

Họ và tên bạn Bắt buộc
Địa chỉ Bắt buộc
Email Bắt buộc
Điện thoại Bắt buộc
Nội dung liên hệ
Nhập mã được hiển thị:
Thông tin liên hệ

448/3 Le van Sy , Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Telephone   +84-8-3526 0056

Fax              +84-8-3842 9032

Sales               Mr. Nhân : 0932 533 086,

Email            sales@vinhdan.com

Danh mục

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH ĐAN

 448/3  Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.   

 Tel : +84-8-3526 0056

 Fax : +84-8-3842 9032                    

 Mobile : +(84) 93 253 3086

 Email: sales@vinhdan.com

 Skype: nhan1712,                                                       

 www.Vinhdan.com