Supperlok tube fittings

Supperlok tube fittings

Thông số kỹ thuật
Áp suất hoặt động tối đa : 9000 psig @100 °F(38°C)

Nhiệt độ: -325 °F(-198°C) tới 1200°F(648°C)

Các sản phẩm liên quan

Danh mục

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH ĐAN

 448/3  Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.   

 Tel : +84-8-3526 0056

 Fax : +84-8-3842 9032                    

 Mobile : +(84) 93 253 3086

 Email: sales@vinhdan.com

 Skype: nhan1712,                                                       

 www.Vinhdan.com